suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Identifikation med olika identifieringsverktyg

Med hjälp av Suomi.fi-identifikation kan du logga in i alla finländska e-tjänster inom den offentliga finländsk förvaltningen för vilka stark autentisering krävs. På sidan Nätbedrägeri hittar du närmare anvisningar om vad du ska beakta när du använder tjänster på webben.

Gör så här när du identifierar dig:

  1. Gå till sidan för den tjänst du vill använda.
  2. Börja identifiera dig genom att klicka på tjänstens identifierings- eller inloggningsknapp.
  3. Välj det identifieringssätt du vill använda.
  4. Följ anvisningarna från den identifieringstjänst du valt vid identifieringen. 

När du använder Suomi.fi-identifikation förbinder du dig att följa de villkor som ställs på användningen av ditt identifieringsverktyg, vilka du har godkänt i avtalet om ibruktagande.

Med hjälp av enkel inloggning kan du använda alla tjänster som använder sig av Suomi.fi-identifikation utan separata inloggningar. En inloggning gäller i 32 minuter per gång. Också när du loggar ut loggas du ut från alla ärendetjänster samtidigt. Enkel inloggning är inte möjlig med andra länders identifieringsverktyg eller appen Finnish Authenticator.

Videor på teckenspråk