suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Identifikation med olika identifieringsverktyg

Med hjälp av Suomi.fi-identifikation kan du logga in i alla finländska e-tjänster inom den offentliga finländsk förvaltningen för vilka stark autentisering krävs.

Med hjälp av enkel inloggning kan du använda alla tjänster som använder sig av Suomi.fi-identifikation utan separata inloggningar. En inloggning gäller i 32 minuter per gång. Också när du loggar ut loggas du ut från alla ärendetjänster samtidigt. Enkel inloggning är inte möjlig med andra länders identifieringsverktyg eller appen Finnish Authenticator.

När du använder Suomi.fi-identifikation förbinder du dig att följa de villkor som ställs på användningen av ditt identifieringsverktyg, vilka du har godkänt i avtalet om ibruktagande.

Så här identifierar du dig:

  1. I Suomi.fi-identifikationen ser du en lista på de identifieringsverktyg som kan väljas.
  2. Välj det identifieringssätt du vill använda.
  3. Följ anvisningarna från den identifieringstjänst du valt vid identifieringen.