suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Identifiera dig med bankkoder

Du kan identifiera dig i den elektroniska ärendetjänsten med bankkoder utfärdade av din bank. 

Bankkoderna får du genom att ingå ett avtal med din bank. Samtidigt får du bruksanvisningar för dina bankkoder. Kontakta din bank om du inte kommer ihåg dina bankkoder eller behöver hjälp med annat som rör användning av bankkoder. 

Kom ihåg att 

  • bankkoderna som används för identifiering ska vara personliga. Du kan inte använda ett företags eller ett samfunds bankkoder för att identifiera dig. 
  • bankkoder som lämpar sig för identifikation är sådana som kan användas förutom i bankärenden även för identifikation i övriga e-tjänster. 
  • bankkoder som skaffats för makars gemensamma konton kan endast användas för att identifiera personen i vars namn kontot har öppnats. 

Se till att ingen får åtkomst till ditt användarnamn, ditt lösenord eller dina  koder. 

Så här identifierar du dig med bankkoder

  1. I Suomi.fi e-Identification ser du en lista med banker du kan välja.
  2. Välj den bank vars bankkoder du har.
  3. Följ de instruktioner för identifiering som ges i nätbanken.