suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finnish Authenticator -identifieringstjänsten

Med hjälp av identifieringstjänsten för utländska medborgare, dvs. Finnish Authenticator, kan utlänningar använda de elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen i Finland som tillåter idenfikation med Finnish Authenticator appen.

Eftersom identifieringen med appen ersätter Katso-tjänsten som avslutas, är den avsett endast för utlänningar som har utnyttjat Katso-identifiering och inte har en finländsk personbeteckning och  inte kan identifiera sig med finländska identifieringsverktyg.

I identifieringstjänsten Finnish Authenticator registrerar utlänningen en utlänningens identifieringskod (UID) åt sig och bekräftar sin identitet med hjälp av appen Finnish Authenticator. I samband med den inledande identifieringen tar användaren ett foto av sig själv och sitt pass eller nationella identitetsbevis. Identifieringstjänsten bekräftar identiteten om fotot av användaren  och personhandlingens uppgifter motsvarar varandra. 

Efter registreringen och ibruktagandet av appen kan utlänningen logga in i e-tjänsten med utlänningens identifieringskod, lösenord och appens PIN-kod.

Identifieringen för utländska medborgare som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomförs i samband med Suomi.fi-identifikationen. Finnish Authenticator är inte en tjänst för stark autentisering, men med hjälp av applikationen kan användaren styrka sin identitet när han eller hon loggar in i e-tjänsten.