suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finnish Authenticator -identifieringstjänsten

Med hjälp av identifieringstjänsten för utländska medborgare, dvs. Finnish Authenticator, kan utlänningar använda de elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen i Finland som tillåter idenfikation med Finnish Authenticator appen.

Identifiering med appen är avsedd för utlänningar som inte har en finländsk personbeteckning eller ett finländskt identifieringsverktyg.

I identifieringstjänsten Finnish Authenticator registrerar utlänningen en utlänningens identifieringskod (UID) åt sig och bekräftar sin identitet med hjälp av appen Finnish Authenticator. I samband med den inledande identifieringen tar användaren ett foto av sig själv och sitt pass eller nationella identitetsbevis. Identifieringstjänsten bekräftar identiteten om fotot av användaren  och personhandlingens uppgifter motsvarar varandra. 

Efter registreringen och ibruktagandet av appen kan utlänningen logga in i e-tjänsten med utlänningens identifieringskod, lösenord och appens PIN-kod.

Finnish Authenticator Identification Service (på engelska)Öppnas i ett nytt fönster.