suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund

Många myndigheter och andra organisationer utnyttjar Suomi.fi-fullmakter i sina tjänster. Varje organisation bestämmer själv om det går att uträtta ärenden i tjänsten för ett företags eller ett samfunds räkning och vilka som kan uträtta ärenden.

När du loggar in i tjänsten (t.ex. MinSkatt) kontrolleras din rätt att uträtta ärenden för företagets eller samfundets räkning med hjälp av Suomi.fi-fullmakter i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet eller föreningsregistret och fullmaktsregistret.

Video om hur gör man en fullmaktsansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande (på finska)