suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund

Många myndigheter och andra organisationer utnyttjar Suomi.fi-fullmakter i sina tjänster. Varje organisation bestämmer själv om det går att uträtta ärenden i tjänsten för företagets eller samfundets räkning och vilka som kan uträtta ärenden.

När du vill uträtta ärenden för ett företags eller ett samfunds räkning kontrolleras dina rättigheter i basregistren (handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet och föreningsregistret) och fullmaktsregistret.