suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträtta ärenden för någon annan

Många myndigheter och andra organisationer utnyttjar Suomi.fi-fullmakter om det är möjligt att uträtta ärenden för någon annans räkning i deras tjänster. I samband med uträttandet av ärenden kontrolleras om till exempel vårdnadshavaren kan uträtta ärenden för sitt minderåriga barns räkning eller om det finns en elektronisk fullmakt given i Suomi.fi-fullmakter för uträttandet av ärenden.