suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ordlista om fullmakter

Kort ordlista med termer som används inom Suomi.fi-fullmakter: 

Annullering av fullmakt: Fullmaktsgivaren eller den befullmäktigade kan återkalla eller annullera en gällande och bekräftad fullmakt i Suomi.fi-fullmakter.

Befullmäktiga: Ge rätt att uträtta ärenden för någon annans räkning. Resultatet av ett befullmäktigande är en fullmakt.

Befullmäktigad (ombud): En fysisk person eller en juridisk person som har fått fullmakt att uträtta ett ärende för en annan persons eller ett företags (fullmaktsgivaren) räkning.

Begäran om fullmakt: Den befullmäktigade (ombudet) ber fullmaktsgivaren (huvudmannen) om rätt att få uträtta valda ärenden för dennes räkning. Fullmaktsgivaren ska bekräfta begäran om fullmakt innan fullmakten träder i kraft.

Bekräftelse av fullmakt: Fullmaktsgivaren kontrollerar att fullmakten som ska ges är korrekt och bekräftar eller förkastar den. Den befullmäktigade behöver inte separat bekräfta fullmakten, eftersom den befullmäktigade godkänner fullmakten då han eller hon använder den första gången i en e-tjänst.

E-tjänst: En servicekanal som använder Suomi.fi-fullmakter till att kontrollera att personen har fullmakt att uträtta ärenden för någon annans räkning.

Fullmakt: En persons rätt att uträtta ett valt ärende för en annan fysisk persons eller juridisk persons räkning. En fullmakt som getts i Suomi.fi-fullmakter är ett elektroniskt befullmäktigande för uträttande av ärenden.

Fullmaktens slutdatum: Det sista datumet då en fullmakt är i kraft. Ett slutdatum måste alltid anges. En fullmakt kan vara i kraft högst 25 år i taget.

Fullmaktens startdatum: Det datum då en fullmakt träder i kraft. Som startdatum kan inte fastställas ett datum som redan infallit.

Fullmaktsgivare (huvudman): En fysisk person eller en juridisk person eller ett företag som ger en annan person eller ett företag (den befullmäktigade) fullmakt att uträtta ärenden för sin räkning. 

Fullmaktsregister: En nationell databas över bekräftade elektroniska fullmakter som ligger till grund för Suomi.fi-fullmakter.

Fullmaktsspecifikation: Med hjälp av en fullmaktsspecifikation kan man avgränsa eller rikta en fullmakt till att gälla exempelvis endast en viss organisation, en avdelning inom en organisation eller ett objekt. Specifikationen kan till exempel vara ett kundnummer, ett fastighetsnummer eller en beteckning på en viss avdelning i en organisation.  

Fullmaktstyp: Det finns fyra olika typer av fullmakter som företag kan ge:

  • Ärendefullmakt: En person eller ett företag har rätt att uträtta ärenden för ett företags räkning.
  • Fullmaktsrätt: En person har rätt att ge ärendefullmakter för ett företags räkning.
  • Representationsfullmakt: En person har rätt att uträtta ärenden enligt de fullmakter som företaget fått.
  • Representantens fullmaktsrätt: En person har rätt att för ett företags räkning ge andra personer fullmakt att uträtta företagets ärenden enligt de fullmakter som företaget fått samt att begära fullmakter av andra personer eller företag.

Uträttande av ärenden för någon annans räkning: En person uträttar ett ärende för en annan persons eller ett företags räkning i en e-tjänst. Man kan också uträtta ärenden för ett annat företags eller en persons räkning som en representant för ett företag.