suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ge fullmakt som företag eller samfund

I Suomi.fi-fullmakter kan ett företag, en förening eller ett annat samfund ge en person, ett företag, en förening eller ett annat samfund fullmakt att uträtta ärenden för dess räkning. Fullmakten kan också vara en fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt, varvid fullmaktstagaren kan administrera företagets eller samfundets fullmakter i Suomi.fi-fullmakter.

En person eller ett annat företag, en förening eller ett annat samfund kan också begära en ärendefullmakt av ett företag, en förening eller ett samfund, varvid fullmakten ges genom att godkänna begäran om fullmakt.

Mer information om uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund

Exempel på företagsfullmakter

Anvisningar för den som övergår från Katso-tjänsten till Suomi.fi-fullmakter - dvv.fi