suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ge fullmakt som företag eller samfund

I Suomi.fi-fullmakter kan ett företag, en förening eller ett annat samfund ge en person, ett företag, en förening eller ett annat samfund fullmakt att uträtta ärenden för dess räkning. Fullmakten kan också vara en fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt, varvid fullmaktstagaren kan administrera företagets eller samfundets fullmakter i Suomi.fi-fullmakter.

Du identifierar dig i Suomi.fi-fullmakter med dina egna personliga identifieringsverktyg. Därför kan fullmakt endast ges om den person som representerar fullmaktsgivaren har

  • finsk personbeteckning och använder bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  • en giltig och bekräftad identifikation för utlänningar (UID) och applikationen Finnish Authenticator i bruk. Dessutom ska personen ha gällande fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. 

En person eller ett annat företag, en förening eller ett annat samfund kan också begära en ärendefullmakt av ett företag, en förening eller ett samfund, varvid fullmakten ges genom att godkänna begäran om fullmakt.

Läs också följande: