suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ge fullmakt som företag eller samfund

I Suomi.fi-fullmakter kan ett företag, en förening eller ett samfund befullmäktiga ett företag, ett samfund eller en person att uträtta ärenden för dess räkning. Fullmakten kan ges av företagets eller föreningens företrädare som är berättigad att ensam företräda företaget eller av de representanter som antecknats i företagets handelsregister tillsammans.

De som har rätt att företräda företaget eller samfundet kan också ge en vald person fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt för att administrera företagets eller samfundets fullmakter i Suomi.fi-fullmakter.

En annan person, ett företag eller ett samfund kan också be ditt företag om fullmakt och då ges fullmakten genom att bekräfta begäran om fullmakt.

Mer information om uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund och om vem som kan ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter

Då du vill befullmäktiga för ett företags eller en organisations vägnar i Suomi.fi-fullmakter ska du 

  • Identifiera dig i Suomi.fi som dig själv, dvs. med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller appen Finnish Authenticator. Anvisningar för identifikation med olika identifieringsverktyg
  • Välja uträttande av ärenden för ett företag och det företag eller samfund för vars räkning du vill uträtta ärenden. Också när du vill uträtta ärenden för ett firmanamn eller en förening väljer du att uträtta ärenden för ett företags räkning.

Om du använder Suomi.fi-fullmakter för ett företags, en föreningens eller ett samfunds räkning men inte använder tjänsten på två timmar måste du välja att uträtta ärenden för ett företags räkning på nytt.

Gå till Suomi.fi-fullmakter

På den här sidan hittar du anvisningar för hur du kan ge en fullmakt i Suomi.fi-fullmakter.