suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ge fullmakt som företag eller samfund

I Suomi.fi-fullmakter kan företagets eller föreningens representant ensam eller tillsammans med andra som är berättigade att representera ge ett företag, ett samfund eller en person fullmakt att uträtta ärenden för deras räkning. 

En person, ett företag eller ett samfund kan också be ett företag eller en förening om fullmakt och då ges fullmakten genom att bekräfta begäran om fullmakt.

Mer information om att uträtta ärenden för ett företags eller ett samfunds räkning och om vem som kan ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter

Då du vill befullmäktiga för ett företags eller en föreningens räkning i Suomi.fi-fullmakter ska du

  • identifiera dig i Suomi.fi med ditt personliga identifieringsverktyg, det vill säga som dig själv. 
  • välja uträttande av ärenden för ett företag och det företag eller den förening för vars räkning du vill befullmäktiga. Också när du vill befullmäktiga för ett firmanamn eller en förening väljer du uträttande av ärenden för ett företag.

Observera att om du använder Suomi.fi-fullmakter för ett företags eller en föreningens räkning men inte använder tjänsten på två timmar måste du välja att uträtta ärenden för ett företags räkning på nytt.

Gå till Suomi.fi-fullmakter