suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ge ärendefullmakt som person

I Suomi.fi-fullmakter kan du ge en av dig utvald myndig person eller ett företag rätt att uträtta ärenden för din räkning. En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret.

En annan person eller ett företag kan också be dig om en ärendefullmakt. Du ger fullmakten genom att godkänna begäran om fullmakt.

Tänk på att

  • en minderårig inte kan ge någon annan en fullmakt att uträtta ärenden för sin räkning, utan hans eller hennes ärenden uträttas av vårdnadshavaren
  • ett minderårigt barns vårdnadshavare inte kan ge andra fullmakt att uträtta ärenden för barnets räkning
  • en person som står under intressebevakning inte kan ge andra fullmakt att uträtta ärenden för sin räkning.

Video- och PDF-anvisningar för Suomi.fi-fullmakter

Gå till Suomi.fi-fullmakter

Hur ger jag själv en ärendefullmakt?