suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ge ärendefullmakt som person

En myndig person som har fyllt 18 år kan ge en annan aktör fullmakt att sköta sina ärenden, om

  • hen har finsk personbeteckning 
  • hen kan identifiera sig i Suomi.fi-fullmakter med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Den minderårigas vårdnadshavare vilka är antecknade i befolkningsregistret kan gemensamt ge en fullmakt åt varandra eller en person de valt att sköta den minderårigas ärenden ensam, om 

  • alla vårdnadshavare har finsk personbeteckning
  • alla vårdnadshavare kan identifiera sig i Suomi.fi-fullmakter med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  • barnet inte har en spärrmarkering.

sidan Att ge fullmakter gemensamt hittar du anvisningar om hur vårdnadshavarna kan ge fullmakter gemensamt.

När fullmakten är utfärdad kan personen, föreningen, företaget eller ett annat samfund som fått fullmakten (fullmaktstagaren) sköta ärenden åt den person som gett fullmakt i tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter. Du kan ge så många fullmakter du vill och åt så många aktörer du vill. 

En annan person, ett företag eller ett samfund kan också be dig om en ärendefullmakt. Du ger fullmakten genom att godkänna begäran om fullmakt.

Läs också följande: