suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ge ärendefullmakt som person

I Suomi.fi-fullmakter kan du ge en person, ett företag, en förening eller ett annat samfund rätt att sköta ärenden åt dig. 

Mer information om uträttande av ärenden för en annan person

En myndig person som har fyllt 18 år som har en finländsk personbeteckning och som kan identifiera sig i tjänsten med finländska identifieringsverktyg kan ge en annan person fullmakt att sköta de ärenden som fastställts i fullmakten.

Den minderårigas vårdnadshavare kan tillsammans ge en fullmakt åt varandra eller en person som de valt att sköta den minderårigas ärenden ensam. 

En annan person, ett företag eller ett samfund kan också be dig om en ärendefullmakt. Du ger fullmakten genom att godkänna begäran om fullmakt.