suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Begär ärendefullmakt som person

I Suomi.fi-fullmakter kan du be en annan person eller ett företag om rätt att uträtta ärenden för deras räkning. Begäran om fullmakt ändras till en gällande ärendefullmakt först när mottagaren av begäran har bekräftat den.

Tänk på att

  • du inte kan be en minderårig om fullmakt, eftersom han eller hon inte kan ge andra fullmakt att uträtta ärenden för sin räkning
  • du inte kan be en minderårig persons vårdnadshavare om fullmakt att uträtta ärenden för barnets räkning, eftersom vårdnadshavaren ännu inte kan ge andra fullmakt att uträtta ärenden för barnets räkning
  • du inte heller kan be en person som står under intressebevakning om fullmakt, eftersom han eller hon inte kan ge andra fullmakt att uträtta ärenden för sin räkning.

Video- och PDF-anvisningar för Suomi.fi-fullmakter

Gå till Suomi.fi-fullmakter

Hur begär jag ärendefullmakt?