suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Be om fullmakt som företag eller samfund

I Suomi.fi-fullmakter kan en person med rätt att ensam representera företaget eller samfundet eller en person med representantens fullmaktsrätt begära ärendefullmakter av andra företag, samfund eller myndiga personer. Begäran om fullmakt ändras till en gällande fullmakt först när mottagaren av begäran har bekräftat den.

Mer information om uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund och om vem som kan ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter

Då du vill begära en fullmakt för ett företags eller en förenings vägnar i Suomi.fi-fullmakter ska du 

  • identifiera dig i Suomi.fi som dig själv, dvs. med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller applikationen Finnish Authenticator. Anvisningar för identifikation med olika identifieringsverktyg
  • välja uträttande av ärenden för ett företag och det företag eller det samfund för vars räkning du vill uträtta ärenden. Också när du vill uträtta ärenden för ett firmanamn eller ett samfund väljer du att uträtta ärenden för ett företags räkning.

Observera att om du använder Suomi.fi-fullmakter för ett företags e1räkning men inte använder tjänsten på två timmar måste du välja att uträtta ärenden för ett företags räkning på nytt.

Gå till Suomi.fi-fullmakter

Om företaget eller samfundet själv kan inte använda Suomi.fi-fullmakter kan du be fullmaktsgivaren att ge det en fullmakt. 

På den här sidan hittar du anvisningar om att begära en ärendefullmakt i Suomi.fi-fullmakter.