suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Be om fullmakt som företag eller samfund

I Suomi.fi-fullmakter kan ärendefullmakt som företag eller samfund begäras av

  • företagets verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare
  • en person med rätt att ensam företräda företaget, föreningen eller det andra samfundet
  • styrelsemedlem i ett företag som antecknats i handelsregistret
  • enskild näringsidkare
  • en person som har getts representantens fullmaktsrätt i Suomi.fi-fullmakter.

Begäran om fullmakt ändras till en gällande fullmakt först när mottagaren av begäran har godkänt den.

Mer information om uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund