suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Be om ärendefullmakt som person

En myndig person som har fyllt 18 år kan i Suomi.fi-fullmakter begära en ärendefullmakt av en annan person, ett företag, en förening eller ett annat samfund (fullmaktsgivare) om

  • hen har finsk personbeteckning 
  • hen kan identifiera sig i Suomi.fi-fullmakter med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Begäran om fullmakt ändras till en gällande ärendefullmakt först när mottagaren av begäran har godkänt den. Därefter kan personen som fått fullmakten (fullmaktstagaren) sköta ärenden i de tjänster, där det är möjligt att med fullmakt uträtta ärenden för någon annans del.

Läs också följande: