suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Be om ärendefullmakt som person

I Suomi.fi-fullmakter kan du be en person, ett företag eller ett samfund om en ärendefullmakt. Begäran om fullmakt ändras till en gällande ärendefullmakt först när mottagaren av begäran har godkänt den.

Mer information om att uträtta ärenden för någon annans räkning om om vem som kan ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter

När du vill begära en fullmakt i Suomi.fi-fullmakter ska du identifiera dig med i Suomi.fi med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Anvisningar för identifikation med olika identifieringsverktyg

Gå till Suomi.fi-fullmakter

Om du inte själv kan använda Suomi.fi-fullmakter kan du be fullmaktsgivaren att ge dig en ärendefullmakt. 

På den här sidan hittar du anvisningar om att begära en ärendefullmakt i Suomi.fi-fullmakter.