suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att ge fullmakter gemensamt

På denna sida hittar du anvisningar om hur styrelsemedlemmarna i ett företag, de berättigade personerna i ett aktiebolag eller andelslag, bolagsmännen i ett öppet bolag eller kommanditbolag, delägarna i en beskattningssammanslutning och minderårigas vårdnadshavare ger fullmakter gemensamt.

Anvisningar om att ge fullmakter ensam finns på följande sidor: