suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om fullmakter

I Suomi.fi-fullmakter kan du befullmäktiga en person eller ett företag. Du kan också begära fullmakt att få uträtta ärenden för en annan persons eller ett företags räkning.

I Suomi.fi-fullmakter hittar du

  • alla fullmakter du gett och erhållit
  • begäranden om fullmakt som du skickat eller mottagit och som gäller först när de bekräftats
  • fullmakter vars giltighetstid har löpt ut eller som annullerats under giltighetstiden.

När du vill uträtta ärenden för någon annans räkning kontrolleras dina rättigheter i Suomi.fi-fullmakter. Organisationer som utnyttjar fullmakter väljer själva som de elektroniska fullmakterna används endast i e-tjänster eller om de också kan användas till att uträtta ärenden exempelvis på serviceställena.

I e-tjänsterna ska du alltid identifiera dig med dina personliga identifieringsverktyg, det vill säga som dig själv. Om du har rätt att uträtta ärenden för ett företags eller en persons räkning ska du alltid först välja för vems räkning du vill uträtta ett ärende. När du vill uträtta ärenden för ett firmanamn väljer du att uträtta ärenden för ett företag.

Hjälp med att använda Suomi.fi-fullmakter: Medborgarrådgivningen

Bekanta dig även med e-tjänsternas egna anvisningar. I anvisningarna hittar du mera detaljerad information om hur Suomi.fi-fullmakter används i den aktuella tjänsten.

Gå till Suomi.fi-fullmakter