suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om fullmakter

På Suomi.fi-fullmakter kan privatpersoner, företag och föreningar befullmäktiga en person, ett företag eller ett samfund att sköta ärenden för deras räkning. 

En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. Om du vill uträtta ärenden för någon annans räkning i tjänster som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter kontrolleras dina rättigheter i fullmaktsregistret. 

I Suomi.fi-fullmakter hittar du

  • alla fullmakter du gett och erhållit
  • skickade och mottagna begäran om fullmakt
  • fullmakter vars giltighetstid har löpt ut eller som annullerats under giltighetstiden
  • företagsfullmakter som väntar på bekräftelse av andra representanter.

På Suomi.fi hittar du allmänna anvisningar för att ge och begära fullmakter och mer information om att uträtta ärenden med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Bekanta dig även med organisationernas egna anvisningar. I anvisningarna hittar du mera detaljerad information om hur Suomi.fi-fullmakter används i den aktuella tjänsten. 

Du får hjälp med att använda Suomi.fi-fullmakter hos

Gå till Suomi.fi-fullmakter