suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om fullmakter

I Suomi.fi-fullmakter kan privatpersoner, företag och föreningar ge en person, ett företag eller ett samfund fullmakt att sköta ärenden på deras räkning. En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. Om du vill uträtta ärenden för någon annans räkning i tjänster som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter kontrolleras dina rättigheter i fullmaktsregistret. 

I Suomi.fi hittar du allmänna anvisningar för att ge och begära fullmakter och information om att uträtta ärenden med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Bekanta dig även med organisationernas egna anvisningar. I anvisningarna hittar du mera detaljerad information om hur Suomi.fi-fullmakter används i den aktuella tjänsten. 

I Suomi.fi-fullmakter hittar du

  • alla fullmakter du gett och erhållit
  • skickade och mottagna begäran om fullmakt
  • fullmakter vars giltighetstid har löpt ut eller som annullerats under giltighetstiden.
  • fullmakter som ska bekräftas tillsammans av flera personer med rätt att företräda företaget och som ska gälla först efter att de har bekräftats av de valda bekräftaren.

Om ett företag, en förening eller annat samfund inte själv kan befullmäktiga i Suomi.fi-fullmakter kan fullmakten ges eller annulleras med ansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden.

Fullmakt med ansökan

Behöver du hjälp?

Medborgarrådgivningen hjälper personkunder med att använda Suomi.fi-fullmakter.

Följande instanser ger företags- och organisationskunder råd i användningen av Suomi.fi-fullmakter:

Gå till Suomi.fi-fullmakter