suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om fullmakter

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan man uträtta ärenden för en annan persons, ett företags, en förenings eller en annan samfunds räkning i tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter för att kontrollera rätten att uträtta ärenden. Du kan uträtta ärenden för någon annans räkning oberoende av tid och plats, eftersom informationen om rätten att uträtta ärenden alltid är uppdaterad. Suomi.fi-fullmakter kontrollerar din rätt i basregistren (t.ex. befolkningsdatasystemet och Patent- och registerstyrelsens register) och fullmaktsregistret.

I Suomi.fi-fullmakter kan privatpersoner, företag, föreningar och andra samfund också ge en person, ett företag, en förening eller en annat samfund fullmakt att sköta ärenden på deras vägnar. En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. 

I Suomi.fi hittar du allmänna anvisningar för att ge och begära fullmakter och information om att uträtta ärenden med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Bekanta dig även med organisationernas egna anvisningar. I anvisningarna hittar du mera detaljerad information om hur Suomi.fi-fullmakter används i den aktuella tjänsten. 

I Suomi.fi-fullmakter ser du

  • fullmakter du gett och erhållit.
  • skickade och mottagna begäran om fullmakt.
  • fullmakter vars giltighetstid har löpt ut eller som annullerats under giltighetstiden.
  • de fullmakter som flera personer med rätt att företräda ett företag, en lantbrukssammanslutning, en skogssammanslutning eller en fastighetssammanslutning gemensamt ska bekräfta. Fullmakterna gäller först när alla bekräftare har bekräftat dem.
  • de fullmakter som vårdnadshavarna till en minderårig ska bekräfta tillsammans och som är i kraft först när alla vårdnadshavare har bekräftat dem.

Gå till Suomi.fi-fullmakter

Behöver du hjälp?

Medborgarrådgivningen hjälper personkunder med att använda Suomi.fi-fullmakter.

Följande instanser ger företags- och organisationskunder råd i användningen av Suomi.fi-fullmakter: