suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om fullmakter

I Suomi.fi-fullmakter kan privatpersoner, företag och föreningar ge en person, ett företag eller ett samfund fullmakt att sköta ärenden på deras räkning. En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. Om du vill uträtta ärenden för någon annans räkning i tjänster som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter kontrolleras dina rättigheter i fullmaktsregistret. 

I Suomi.fi hittar du allmänna anvisningar för att ge och begära fullmakter och information om att uträtta ärenden med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Bekanta dig även med organisationernas egna anvisningar. I anvisningarna hittar du mera detaljerad information om hur Suomi.fi-fullmakter används i den aktuella tjänsten. 

I Suomi.fi-fullmakter hittar du

  • alla fullmakter du gett och erhållit
  • skickade och mottagna begäran om fullmakt
  • fullmakter vars giltighetstid har löpt ut eller som annullerats under giltighetstiden.
  • företagets oavslutade fullmakter som gäller först när de valda personerna med representationsrätt har bekräftat dem.

Om ett företag, en förening eller annat samfund inte själv kan befullmäktiga i Suomi.fi-fullmakter kan fullmakten ges eller annulleras med ansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden.

Fullmakt med ansökan

Behöver du hjälp?

Medborgarrådgivningen hjälper personkunder med att använda Suomi.fi-fullmakter.

Följande instanser ger företags- och organisationskunder råd i användningen av Suomi.fi-fullmakter:

Gå till Suomi.fi-fullmakter