suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om fullmakter

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan man uträtta ärenden för en annan persons, ett företags, en förenings eller en annan samfunds räkning i tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter för att kontrollera rätten att uträtta ärenden. Du kan uträtta ärenden för någon annans räkning oberoende av tid och plats, eftersom informationen om rätten att uträtta ärenden alltid är uppdaterad. Suomi.fi-fullmakter kontrollerar din rätt i basregistren (t.ex. befolkningsdatasystemet och Patent- och registerstyrelsens register) och fullmaktsregistret.

I Suomi.fi-fullmakter kan privatpersoner, företag, föreningar och andra samfund också ge en person, ett företag, en förening eller en annat samfund fullmakt att sköta ärenden på deras vägnar. En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. 

I Suomi.fi hittar du allmänna anvisningar för att ge och begära fullmakter och information om att uträtta ärenden med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Bekanta dig även med organisationernas egna anvisningar. I anvisningarna hittar du mera detaljerad information om hur Suomi.fi-fullmakter används i den aktuella tjänsten. 

Gå till Suomi.fi-fullmakter

Behöver du hjälp?

Medborgarrådgivningen hjälper personkunder med att använda Suomi.fi-fullmakter.

Följande instanser ger företags- och organisationskunder råd i användningen av Suomi.fi-fullmakter: