suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om fullmakter

På Suomi.fi-fullmakter kan privatpersoner och företag befullmäktiga en person eller ett företag att sköta ärenden för deras räkning. 

En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. Om du vill uträtta ärenden för någon annans räkning i tjänster som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter kontrolleras dina rättigheter i fullmaktsregistret. 

I Suomi.fi-fullmakter hittar du

  • alla fullmakter du gett och erhållit
  • skickade och mottagna begäran om fullmakt
  • fullmakter som väntar på bekräftelse
  • fullmakter vars giltighetstid har löpt ut eller som annullerats under giltighetstiden.

På Suomi.fi hittar du allmänna anvisningar för att ge och begära fullmakter och mer information om att uträtta ärenden med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Bekanta dig även med organisationernas egna anvisningar. I anvisningarna hittar du mera detaljerad information om hur Suomi.fi-fullmakter används i den aktuella tjänsten. 

Du får hjälp med att använda Suomi.fi-fullmakter hos

Gå till Suomi.fi-fullmakter