suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om fullmakter

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan man uträtta ärenden för en annan persons, ett företags, en förenings eller en annan samfunds räkning i tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter för att kontrollera rätten att uträtta ärenden. Du kan uträtta ärenden för någon annans räkning oberoende av tid och plats, eftersom informationen om rätten att uträtta ärenden alltid är uppdaterad. Suomi.fi-fullmakter kontrollerar din rätt i basregistren (t.ex. befolkningsdatasystemet och Patent- och registerstyrelsens register) och fullmaktsregistret.

I Suomi.fi-fullmakter kan privatpersoner, företag, föreningar och andra samfund också ge en person, ett företag, en förening eller en annat samfund fullmakt att sköta ärenden på deras vägnar. En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. 

I Suomi.fi hittar du allmänna anvisningar för att ge och begära fullmakter och information om att uträtta ärenden med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Bekanta dig även med organisationernas egna anvisningar. I anvisningarna hittar du mera detaljerad information om hur Suomi.fi-fullmakter används i den aktuella tjänsten. 

I Suomi.fi-fullmakter hittar du

  • fullmakter du gett och erhållit
  • skickade och mottagna begäran om fullmakt
  • fullmakter vars giltighetstid har löpt ut eller som annullerats under giltighetstiden.
  • fullmakter som ska bekräftas tillsammans av flera personer med rätt att företräda företaget och som ska gälla först efter att de har bekräftats av de valda bekräftaren.

Gå till Suomi.fi-fullmakter

Om ett företag, en förening eller ett annat samfund inte på egen hand kan ge fullmakt i Suomi.fi-fullmakter, kan fullmakten ges eller annulleras genom en ansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Gå till fullmakt med ansökan

För dem som överför till Suomi.fi-tillståndet från Katso-tjänsten, finns mer information på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsidan Från Katso till Suomi.fi-fullmakter.

Behöver du hjälp?

Medborgarrådgivningen hjälper personkunder med att använda Suomi.fi-fullmakter.

Följande instanser ger företags- och organisationskunder råd i användningen av Suomi.fi-fullmakter: