suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Användning av Suomi.fi

Suomi.fi-webbtjänsten är en söktjänst som ger medborgare och företag hjälp och vägledning i hanteringen av vardagsärenden hos myndigheter och allmännyttiga organisationer.

På den här sidan hittar du länkar till instruktioner.

Suomi.fi – information och tjänster i livets olika skeden

Suomi.fi webbtjänst för medborgare och företagare

Suomi.fi webbtjänst för medborgare

Suomi.fi webbtjänst för företagare

Suomi.fi-webbjänsten, teckenspråkigt innehåll

Anvisningar för användning av Suomi.fi-tjänster på teckenspråk

Videor på teckenspråk