suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Användning av Suomi.fi

Suomi.fi-webbtjänsten är en söktjänst som ger medborgare och företag hjälp och vägledning i hanteringen av vardagsärenden hos myndigheter och allmännyttiga organisationer.

På den här sidan hittar du länkar till instruktioner.

Suomi.fi – information och tjänster i livets olika skeden

Applikationen Palvelupaikat

Suomi.fi-webbjänsten, teckenspråk video