suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

At uträtta ärenden för en person som står under intressebevakning

Intressebevakaren kan ännu inte uträtta ärenden för en person som står under intressebevakning med Suomi.fi-fullmakter, eftersom Suomi.fi-fullmakter inte får den information om intressebevakningens innehåll och omfattning som behövs från bakgrundsregistren. 

Om du vill uträtta ärenden för en person med intressebevakning, fråga i den e-tjänst du behöver hur det är möjligt.


Uppdaterad: 8.12.2022