suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utveckling

Suomi.fi-tjänsterna utvecklas öppet och tillsammans med användarna:

  • Respons från användarna samlas in på flera olika sätt.
  • Användbarhets- och användartester utförs regelbundet i olika faser av utvecklingen.

Suomi.fi-tjänsterna utvecklas fortlöpande. Nytt innehåll produceras till tjänsten och nya funktioner och förbättringar publiceras med två veckors mellanrum. Med utveckling av nya egenskaper avses till exempel förbättringar med anknytning till Suomi.fi-tjänsternas tillgänglighet och sökfunktionen. Betydande förnyelser meddelas i nyheterna på framsidan. 

Ge respons på Suomi.fi-tjänsterna. 

Programmet för genomförandet av en nationell servicearkitektur i bakgrunden 

Bakgrunden till Suomi.fi-tjänsterna är Programmet för genomförande av en nationell servicearkitektur  som pågick 2014-2017. De Suomi.fi-tjänster som uppstod som ett resultat av programmet finns i Suomi.fi-webbtjänsten. 

Den nationella servicearkitekturen skapar en gemensam bas för utveckling av den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster och informationsutbyte mellan olika datasystem. Programmet för en nationell servicearkitektur finansierades och samordnades av finansministeriet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarade för genomförandet av projekten inom ramarna för programmet. 

Den nya versionen av Suomi.fi-webbtjänsten öppnades i juli 2017. Den ersatte den tidigare Suomi.fi-portalen riktad till medborgare samt Suomi.fi:s webbplats Työhuone som samlade tjänster för myndigheterna. Webbtjänsten FöretagsFinland.fi, som samlar tjänster för företag, slogs samman med Suomi.fi-webbtjänsten i januari 2018.