suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Språkversioner

Du kan använda Suomi.fi-webbtjänsten på finska, svenska eller engelska. Du kan välja önskat språk i språkmenyn till höger längst upp på sidan. 

Handledande informationsinnehåll publiceras på alla tre språken. Dessutom publiceras versioner på teckenspråk av vissa informationsinnehåll.

Suomi.fi på teckenspråk

Varje organisation som tillhandahåller tjänster i Suomi.fi-webbtjänsten ansvarar för språkversionerna av sina egna tjänster och ärendekanaler.

Registeruppgifter är tillgängliga på de språk som den registeransvariga använder för att producera uppgifterna.