suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lagstiftning

Suomi.fi-tjänsterna grundar sig på lagstiftning, med stöd av vilken största delen av myndighetstjänsterna tillhandahålls i Suomi.fi-nättjänsten. Syftet med lagstiftningen är att förbättra de offentliga tjänsternas tillgänglighet, kvalitet, datasäkerhet, kompatibilitet och styrning samt främja effektivitet och produktivitet inom den offentliga förvaltningen.

Olika organisationer är enligt lagstiftningen antingen skyldiga eller har rätt att använda Suomi.fi-tjänsterna. 

Skyldiga att använda tjänsterna är 

  • statliga förvaltningsmyndigheter och ämbetsverk samt institutioner och affärsverk
  • kommunala myndigheter när de sköter i lag föreskrivna uppgifter
  • domstolar och andra rättsliga myndigheter.

Skyldigheten innebär att

  • Suomi.fi-identifikation används som tjänst för stark autentisering
  • Suomi.fi-meddelanden används för elektronisk kommunikation
  • Suomi.fi-fullmakter används för att uträtta ärenden i en persons eller ett företags ställe
  • åtkomst till betydande uppgifter som gäller en person eller ett företag i olika register möjliggörs i Suomi.fi-nättjänsten 
  • tjänsterna beskrivs på ett enhetligt sätt i Suomi.fi-servicedatalagret
  • organisationernas datalager ansluts till Suomi.fi-informationsleden för att underlätta automatiskt informationsutbyte mellan myndigheter 
  • Suomi.fi-betalningar används för avgifter som uppbärs av medborgarna för tjänster inom den offentliga förvaltningen.

Dessutom har vissa organisationer i den offentliga sektorn rätt att använda alla Suomi.fi-tjänster. Organisationer  den privata sektorn har begränsad rätt att använda Suomi.fi-tjänsterna. 

Du hittar mer information om den offentliga förvaltningens och den privata sektorns skyldighet och rätt att ta i bruk Suomi.fi-tjänster på webbplatsen för serviceadministration på sidan Information om lagstiftningenÖppnas i ett nytt fönster.

Vill din organisation dra fördel av Suomi.fi-tjänsterna? 

Organisationer inom den offentliga förvaltningen och aktörer i den privata sektorn kan ta i bruk Suomi.fi-tjänsterna, men Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-meddelanden kan endast användas av organisationer inom den offentliga förvaltningen. I Suomi.fi-serviceadministrationen hittar du information och stöd för införande och administration av Suomi.fi-tjänster. 

Till Suomi.fi-serviceadministrationÖppnas i ett nytt fönster.