suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kontaktinformation och ansvarsinstanser

Medborgarrådgivningen hjälper dig använda Suomi.fi-tjänsterna och du kan kontakta dem till exempel per telefon, e-post eller via chatten. Tilläggsinformation och kontaktinformation finns på sidan Information om Medborgarrådgivningen.

Suomi.fi-tjänsterna drivs och utvecklas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kontaktuppgifterÖppnas i ett nytt fönster.

Andra ansvariga instanser

Suomi.fi-nättjänsten

 • Den organisation som ansvarar för de handledande datainnehållen och tjänsteuppgifterna presenteras alltid i samband med texten. 
 • Varje organisation ansvarar själv för uppgifterna om de olika organisationerna och tjänsterna.
 • Den organisation som uppdaterar registret ansvarar för innehållet i de register som visas på nättjänsten.
 • I kartmaterialet utnyttjas Suomi.fi-kartor som Lantmäteriverket ansvarar för.
 • I nätbetalningstjänsterna på e-tjänsterna utnyttjas Suomi.fi-betalningar som ligger på Statskontorets ansvar.

Suomi.fi-identifikation

 • Ansvaret för e-tjänster som använder sig av Suomi.fi-identifikation ligger hos e-tjänstens ansvarsorganisation.
 • Respektive bank ansvarar för identifieringen med nätbankskoder.
 • För identifiering med mobilcertifikat ansvarar respektive operatör.
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för funktionen av medborgarcertifikat som finns på certifikatkort.

Suomi.fi-fullmakter

 • Ansvaret för e-tjänster som använder sig av fullmakter ligger hos e-tjänstens ansvarsorganisation.

Suomi.fi-meddelanden

 • Ansvaret för e-tjänster som använder sig av meddelanden ligger hos e-tjänstens ansvarsorganisation.