suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Allmänt om webbtjänsten

I Suomi.fi-webbtjänsten hittar du information och tjänster för medborgare i olika situationer, för företag och för personer som överväger att grunda ett företag. 

Då du identifierat dig i webbtjänsten kan du även

  • se dina uppgifter i olika register  
  • lämna in begäran om ändring av dina uppgifter enligt den personuppgiftsansvariges anvisningar
  • använda Suomi.fi-meddelanden och Suomi.fi-fullmakter 
  • använda offentliga e-tjänster med en enda identifiering.

Suomi.fi-webbtjänsten fungerar bästa med de vanligaste webbläsarna och senaste webbläsarversioner. Det lönar sig inte att använda Suomi.fi-webbtjänsten med webbläsaren Internet Explorer eftersom den inte längre rekommenderas. Webbtjänsten kan förutom datorer också användas med mobilenheter, såsom telefon och tablett.

Mer information för organisationer

Suomi.fi ger organisationer inom den offentliga förvaltningen ett datasäkert sätt att tillhandahålla kunder deras registeruppgifter. Du hittar mer information om registren på sidan Registren där slutanvändarna kan nå demÖppnas i ett nytt fönster..