suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Allmänt om webbtjänsten

I Suomi.fi-webbtjänsten hittar du information och tjänster för medborgare i olika situationer, för företag och för personer som överväger att grunda ett företag. 

Då du identifierat dig i webbtjänsten kan du även

  • se dina uppgifter i olika register  
  • lämna in begäran om ändring av dina uppgifter enligt den personuppgiftsansvariges anvisningar
  • använda Suomi.fi-meddelanden och Suomi.fi-fullmakter 
  • använda offentliga e-tjänster med en enda identifiering.

Mer information för organisationer

Suomi.fi ger organisationer inom den offentliga förvaltningen ett datasäkert sätt att tillhandahålla kunder deras registeruppgifter. Du hittar mer information om registren på sidan Registren där slutanvändarna kan nå dem.