suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Pensionering

Stöd och rabatter för pensionärer, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Som pensionär kan du få stöd från FPA i olika situationer. Om du är pensionär eller över 65 år har du också rätt till pensionärsrabatt när du köper vissa tjänster. 

FPA:s stöd till pensionärer

Du kan få stöd från FPA till exempel om din funktionsförmåga har försämrats, dina inkomster inte räcker till boendekostnaderna eller nödvändiga utgifter eller om du sörjer för ett barns utkomst. Du kan också få stöd för privat sjukvård och ersättning för kostnader för receptbelagda läkemedel.

FPA betalar följande stöd till pensionstagare:

Pensionärsrabatter

Om du gått i pension eller är över 65 år har du rätt till många slags pensionärsrabatter. Du kan bevisa din rätt till rabatt med ett arbetspensionskort eller ett kort för folkpensionstagare. 

  • Arbetspensionskortet får du från din arbetspensionsanstalt. 
  • Du kan få ett kort för folkpensionstagare från FPA om du är under 65 år och får full folkpension. Om du inte kan få ett kort för folkpensionstagare kan du på begäran få ett intyg över att du får pension.

Hur stora rabatterna är beror på tjänsteleverantören, det finns ingen enhetlig praxis. Kom ihåg att fråga om du har rätt till pensionärsrabatt till exempel när du köper resebiljetter, inträdesbiljetter, tjänster som tillhandahålls av kommuner eller städer och rekreationstjänster.