suomi.fi
skip_link_main
Säkerhet och ordning

Myndigheterna utreder dödsorsaken, teckenspråk video

sign_language_video

Läkaren skriver en dödsattest av vilken dödsorsaken framgår. Läkaren förmedlar också information om dödsfallet till befolkningsdatasystemet. För att utreda dödsorsaken kan en obduktion göras. För att begrava den avlidne behövs ett begravningstillstånd som läkaren skriver.