suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Problem och krissituationer i familjen

Vad händer vid skilsmässa, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Man anhåller om skilsmässa vid tingsrätten ensam eller tillsammans. När skilsmässoansökan lämnats in börjar betänketiden. Man får råd och hjälp med medling i familjeärenden och barnatillsynsman.