suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Parförhållanden

Vigselalternativ

Video på teckenspråk

Äktenskap kan ingås på ett serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten), i tingsrätten, i kyrkan eller i ett annat religiöst samfund.