suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Parförhållanden

Beslut om efternamn vid äktenskap eller i samboförhållande, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Makar som ämnar ingå äktenskap kan välja om de som sitt gemensamma efternamn tar någonderas efternamn, om båda bevarar sina egna efternamn eller om de bildar en ny gemensam efternamnskombination av sina efternamn. Även sambor kan ansöka om ett gemensamt efternamn.