suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Parförhållanden

Äktenskap som ingåtts utomlands, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Om du ingår äktenskap utomlands, ta i beaktande att ditt äktenskap måste registreras separat i Finland. Anmäl äktenskap som ingåtts utomlands till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska skickas ett legaliserat äktenskapsintyg i original, som sedan översätts till antingen finska, svenska eller engelska. Om översättningen görs utomlands ska även översättningen vara auktoriserad.

En finsk medborgare som bor utomlands kan skicka vigselhandlingarna antingen direkt till den finska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller alternativt till en finsk representation i utlandet som sedan skickar dem vidare till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland.

Alla äktenskap är inte giltiga i Finland

Äktenskap som har ingåtts utomlands gäller bara i Finland om det har ingåtts i enlighet med en annan stats lag och även uppfyller kraven i Finlands lag.

Om till exempel ett samkönat äktenskap har ingåtts i ett land där samkönade äktenskap inte är lagliga, är äktenskapet inte heller giltigt i Finland. Finland erkänner inte heller äktenskap där den ena eller båda parterna till exempel är under 18 år eller har en make sedan tidigare.