suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Om du blir sjuk

Rehabiliteringstjänster och stöd för rehabiliteringsklienter, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Om din arbetsförmåga försämrats på grund av en sjukdom, ett lyte eller en kroppsskada, kan du få rehabilitering. Syftet med rehabiliteringen är att förebygga arbetsoförmåga och hjälpa dig att återfå din arbetskondition. Möjligheter till rehabilitering erbjuds såväl personer i arbetslivet som personer som vill börja arbeta första gången eller efter en längre frånvaro. Rehabiliteringen grundar sig på lagen.

Det finns många former av rehabilitering: yrkesinriktad rehabilitering kan till exempel bestå av arbetsprövning, träning för nya uppgifter eller tilläggsutbildning och omskolning. Medicinsk rehabilitering kan erbjudas som stöd för rehabiliteringen. 

Om en sjukdom eller ett lyte begränsar din funktionsförmåga och gör det svårt att klara vardagen kan du ha rätt att få multidisciplinär individuell rehabilitering på en rehabiliteringsinrättning.

Inom social rehabilitering ges rehabiliteringsklienten handledning så att klienten kan utföra vardagssysslorna. Klienten deltar i gemensamt grupparbete och får stöd med att förbättra sina interaktiva färdigheter. För unga vuxna erbjuds egen social rehabilitering till exempel i verkstäder. 

På rehabiliteringskurser förbättras den fysiska och psykiska arbetsförmågan. Rehabiliteringspsykoterapi bidrar till att återställa arbetsförmågan efter en mental störning.

Också den arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som välfärdsområdena ordnar i samarbete med arbets- och näringsbyråerna räknas som rehabilitering. Denna verksamhet är avsedd för långtidsarbetslösa och arbetssökande med begränsad arbetsförmåga.

Om du nu eller före en sjukledighet är anställd eller verksam som företagare är det i första hand din arbetspensionsanstalt som tillsammans med FPA ansvarar för din rehabilitering. Om du inte är in arbetslivet och inte har rätt till arbetspensionsrehabilitering, ansvarar FPA för din rehabilitering.

Om du har råkat ut för ett olycksfall i arbetet, drabbats av en yrkessjukdom eller råkat ut för en trafikolycka ansvarar olycksfalls- och trafikförsäkringsbolagen för din rehabilitering.

Rehabiliteringstjänster produceras både av offentliga aktörer och privata tjänsteproducenter. Dessa är bland annat rehabiliteringsinrättningar, organisationer för personer med funktionsnedsättning, läroanstalter, företag som är specialiserade på rehabilitering och privata terapeuter. Offentliga aktörer som producerar rehabiliteringstjänster är bland annat social- och hälsocentraler, sjukhus, företagshälsovårdden och organisationer för personer med funktionsnedsättning.