suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Om du blir sjuk

Ekonomiskt stöd till rehabiliteringsklienter, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Under rehabiliteringen har du rätt till ekonomiskt stöd från FPA eller arbetspensionsanstalten. Stödet tryggar din utkomst under rehabiliteringstiden.