suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Att gå i pension

Pension som intjänats i utlandet, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Om du har arbetat i utlandet som företagare eller anställd hos en utländsk arbetsgivare, ansök om pension som intjänats för detta arbete hos pensionsanstalten i landet där du arbetade. Pensionsskyddscentralen skickar din ansökan till utlandet om du bor i Finland och ansöker om pension i ett EU-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har ett bilateralt avtal om social trygghet.