suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Beskattning och offentlig ekonomi

Verkställande av testamente, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Om den avlidne har efterlämnat bröstarvingar kan någon annan ärva den avlidnes egendom endast som förmånstagare i ett testamente. Ett testamente är ett juridiskt dokument. Arvlåtaren kan på basen av testamentet bestämma om överlåtelsen av sin egendom till andra än i lagen föreskrivna arvingar.