suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Beskattning och offentlig ekonomi

Så här ordnar du bouppteckning, teckenspråk video

Video på teckenspråk

En bouppteckning över den avlidnes egendom ska förrättas inom tre månader från dödsfallet. Detta förutsatt att den avlidne hade sin hemvist eller var fast bosatt i Finland. Vid bouppteckningen utreds dödsboets tillgångar och skulder samt arvingar och testamentstagare för arvskifte och arvsbeskattning. Dessa uppgifter antecknas i en bouppteckningshandling.

Bouppteckningshandlingen ska lämnas in till skattemyndigheten inom en månad från bouppteckningen för arvsbeskattningen.