suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Beskattning och offentlig ekonomi

Betalning av arvsskatt, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Skatt ska betalas på egendom som fås som arv eller utifrån ett testamente. Skatteförvaltningen verkställer arvsbeskattningen utifrån bouppteckningshandlingen över arvlåtarens kvarlåtenskap och utifrån skifteshandlingen över ett eventuellt arvskifte.