suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Beskattning och offentlig ekonomi

Avvittring av egendom efter att en make eller maka har avlidit, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Om ett äktenskap upphör genom den ena makens död, hör hälften av parets gemensamma förmögenhet till den efterlevande maken på basis av giftorätten.

Giftorätten gäller inte om makarna har ingått äktenskapsförord och uttryckligen avtalat om något annat i det.

Giftorätten kan också begränsas av testamenten eller gåvobrev. Om den avlidne tidigare har ärvt eller fått egendom som gåva, och den som lämnat arvet eller gett gåvan har önskat att egendomen inte ska omfattas av giftorätten, kommer den efterlevande makans eller makens giftorätt inte att täcka denna del av den avlidnes egendom.

Giftorätten verkställs genom en rättshandling som kallas avvittring.