suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Starta företagsverksamheten

Företagarens pensionsförsäkringar, teckenspråk video 2/2

Video på teckenspråk

Om du är företagare ska du i allmänhet teckna en pensionsförsäkring för företagare (en FöPL-försäkring) eller en pensionsförsäkring för lantbruksföretagare (en LFÖPL-försäkring). Din arbetsinkomst avgör hur mycket du betalar i pensionsförsäkringsavgift nu och hur mycket pension du får i framtiden. Pensionsförsäkringen erbjuder förutom ålderspension även skydd vid arbetsoförmåga samt familjepension om du skulle avlida