suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Finansiell planering

Finanseringsrisker, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Finansieringen av ett företag förknippas alltid med risker. Sådana risker är bland annat ränterisk, likviditetsrisk, kreditrisk och valutarisk. Du kan skydda dig mot finansieringsrisker på olika sätt. När du funderar på hanteringen av företagets risker, tänk också på riskerna i anslutning till finansieringen.