suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Suomi.fi på teckenspråk

Suomi.fi webbtjänst för medborgare, på teckenspråk

Video på teckenspråk

Suomi.fi-webbtjänsten är en söktjänst som ger medborgare och företag hjälp och vägledning i hanteringen av vardagsärenden hos myndigheter och allmännyttiga organisationer.

På den här sidan hittar du länkar till instruktioner.