Förstasidan / Tjänsteguider / Tjänsteguide för de äldre / Mitt psykiska välbefinnande / Källor till psykiska resurser / Resande

Resande

I städerna är kollektiva trafikmedel och servicelinjer ett praktiskt och relativt förmånligt sätt för äldre människor att röra sig. De är förmånligare än en egen bil. I flera städer finns servicebussar. De kör en bestämd rutt men kan på resenärens begäran avvika från rutten och till och med stanna precis utanför  hemmets dörr.

Om din hälsa är mycket dålig, kontrollera om du har rätt till behovsprövad färdtjänst enligt socialvårdslagen. Du har rätt till färdtjänst med taxi om det är orimligt svårt för dig att använda kollektiva trafikmedel. Ansökan om färdtjänst lämnas till kommunens socialförvaltning. Ett läkarutlåtande bifogas till ansökan. Färdtjänsten kan användas bland annat för att uträtta ärenden och för rekreationsresor inom hem- eller grannkommunens område. En svårt handikappad person kan ansöka om färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp hos hemkommunens socialförvaltning.

Äldre människor som bor på landsbygden är ofta mer beroende av bil än de som bor i städerna. Särskilt för åldringar med dålig hälsa är det till stor hjälp att få skjuts med bil. Möjligheten att kunna röra sig på egen hand är ändå en viktig faktor med tanke på livskvaliteten och nöjdheten. Den stöder både det psykiska och det sociala välbefinnandet samt den så kallade kognitiva, dvs. intellektuella, funktionsförmågan. Särskilt för män kan det vara en psykiskt svår upplevelse att inte längre kunna köra bil. Fördomar förekommer med anknytning till äldre människors bilkörning, men seniorer är trots allt en mycket liten trafiksäkerhetsrisk. Red ut din egen eller en närståendes körförmåga om du är orolig med tanke på säkerheten, om polisen stannar föraren på grund av trafikfel eller om det förekommer tillbud i trafiken. Man ska också reda ut körförmågan om föraren har problem med minnet eller ofta har problem med koncentrationsförmågan. Ett tecken på god omdömesförmåga är att man begränsar körandet i alltför krävande förhållanden, t.ex. i mörker. Å andra sidan kan körförmågan bli sämre om man är alltför försiktig.

Resande är ett utmärkt sätt att bekanta sig med nya kulturer och få innehåll och upplevelser i livet. Pensionärer är en allt mer lockande kundgrupp för resebranschen och numera erbjuds många olika grupp- och paketresor för äldre resenärer. Paketresor är ett enklare alternativ än att resa på egen hand, eftersom man inte själv behöver se till alla researrangemang. Många tycker också att det är tryggare att resa i grupp. På gruppresor blir man lätt bekant med andra människor. Många pensionärsorganisationer och lokala föreningar ordnar gruppresor för sina medlemmar i hemlandet och utomlands.

FPA uppmuntrar pensionärer som reser mycket att skaffa sig ett europeiskt sjukvårdskort. Äldre människor kan ha sjukdomar eller krämpor som kräver vård också under resan. Med det europeiska sjukvårdskortet får man vård i den offentliga hälsovården mot samma klientavgifter som lokalbefolkningen.

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.