Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Tjänsteguider / Tjänsteguide för de äldre

Tjänsteguide för de äldre

Informationen om åldrande och tjänster för de äldre som är producerad av flera sakkunniga instanser finns lätthanterligt samlat på Tjänsteguide för de äldre i portalen Suomi.fi. Tjänsteguiden presenterar praktisk information om vad åldringar ska beakta i olika livssituationer samt vilken hjälp och vilket stöd den offentliga förvaltningen och organisationerna erbjuder.

Tjänsteguiden är till för både aktiva senior medborgare och åldringar med försämrad kondition – utan att glömma deras anhöriga och närstående.

 • Mitt boende
  Information om hjälp och stöd för de äldre som bor hemma samt andra boendealternativ och olika sätt att betala.
 • Min ekonomi
  Information om hushållets bokföring, pensioner, beskattning, arv och försäkringar.
 • Mitt psykiska välbefinnande
  Information om psykiskt välbefinnande samt belastningsfaktorer och illa behandling.
 • Min hälsa
  Information om hälsosamma levnadsvanor, förebyggande av sjukdomar och ändringar i kroppen.
 • Mina rättigheter
  Information om åldringars rättigheter som medborgare, invånare, patienter och konsumenter.
 • När döden kommer
  Information om terminalvård samt anvisningar om hur man ska agera vid ett dödsfall och ordna begravning.

Seniorrörelsen, Folkpensionsanstalten, Finlads Dövas Förbund,  Kommunförbundet, Tammerfors stad, Statskontoret och Verkkotie har tagit del i planeringen av innehållet på sidorna De äldre.

Uppgifterna på sidorna De äldre grundar sig dessutom på offentlig information från olika myndighetssidor, städernas och kommunernas sidor, forskning, expertorganisationer och olika projekt inom äldrebranschen samt på uppgifter som har lämnats av yrkespersoner inom äldrearbetet.

 

 

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.