Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Tjänsteguider / Tjänsteguide för arbetslösa

Tjänsteguide för arbetslösa

Välkommen att använda Tjänsteguiden för arbetslösa! Guiden sammanställer den viktigaste informationen och de viktigaste tjänsterna som staten, kommunerna och organisationerna tagit fram för arbetslösa.

I tjänsteguiden får du snabbt en uppfattning om viktig information och tjänster som erbjuds för arbetslösa. Närmare information från de organisationer som ansvarar för tjänsterna hittar du bakom länkarna som finns samlade i guiden.

I guiden närmar man sig arbetslösheten ur fyra olika synvinklar:

Suomi.fi-redaktionen har producerat Tjänsteguiden för arbetslösa tillsammans med Folkpensionsanstalten FPA, arbets- och näringsministeriet TEM, Arbetslösa fackföreningsmedlemmars stödförening Tatsi, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry och Nylands arbets- och näringsbyrå (TE-byrå).

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.