Förstasidan / Service enligt tema / Undervisning och utbildning / Skolgång och studier utomlands / Studier i ett annat EU-land

Studier i ett annat EU-land

Medborgare i Europeiska unionens medlemsländer har rätt att studera fritt i ett annat EU-land. Läroanstalterna erbjuder studentutbyte samt studieprogram som är riktade till utlänningar. För dem som redan studerar i Finland är det en god idé att först fråga sin egen läroanstalt om olika alternativ. Läroanstalterna beslutar själv på vilket sätt de gottgör studier som avlagts utomlands och därför är det skäl att ta reda på studiernas motsvarighet redan i förväg.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.