Förstasidan / Service enligt tema / Trafik och resor / Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet med ämnesord säkerhet

Trafikregler och vägmärken styr alla som rör sig i trafiken. Polisen har i uppgift att övervaka trafiken och att reglerna följs.

Meteorologiska institutet ger till exempel varningar om dåligt före. Rundradions radiokanaler och  text-tv:s trafikmeddelanden ger information om trafikstörningar.

Användning av säkerhetsbälte är obligatoriskt i bilar. Både föraren och passagerarna skall ha räddningsväst i stora båtar. I roddbåtar är räddningsvästar inte obligatoriska men de rekommenderas.

Enligt lagen är hjälm obligatorisk för motorcyklister och mopedförare. Också cyklister och passagerare, såsom barn som transporteras på cykel, bör i allmänhet bära en ändamålsenlig hjälm under körningen. Fotgängare och cyklister som rör sig i mörker behöver reflexer.

Med navigeringsutrustning kan man förbättra ruttplaneringen och därigenom öka säkerheten i trafiken. Uppföljnings- och styrsystem för trafiken tar fram information för både trafikplanerarna och förarna.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 21.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret