Förstasidan / Service enligt tema / Trafik och resor

Trafik och resor med ämnesord järnvägstrafik

Kollektivtrafiken når befolkningscentra och en del av landsbygden. Karttjänster bistår med hjälp vid val av resrutten. Trafiken följer enhetliga, delvis internationella regler. För att framföra ett fordon krävs i allmänhet körkort. Fordonet ska registreras och sedan besiktigas regelbundet. Trafikens miljökonsekvenser får allt större uppmärksamhet.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 10.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret