Förstasidan / Service enligt tema / Säkerhet och ordning / Försäkringar / Klagomål om försäkningar

Klagomål om försäkningar med ämnesord företag

Mellan försäkringsbolaget och kunden kan det uppstå meningsskiljaktigheter till exempel om försäkringsersättningar eller försäkringens villkor. Om ärendet inte kan lösas med förhandlingar mellan parterna kan man, beroende på situationen, kontakta antingen trafikskadenämnden, Försäkrings- och finansrådgivningen eller konsumenttvistenämnden. Även domstolsbehandling är ett alternativ.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

  • Hela landet

  • Problem med försäkringar Länk till serviceinformation länk
    Anvisningar om vad du kan göra om du har problem med t.ex. försäkringsbolaget eller om du anser att du har fått felaktig eller bristfällig information som försäkringstagare eller ersättningssökande.
    Finansinspektionen
Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 08.10.2012
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret