Förstasidan / Service enligt tema / Säkerhet och ordning / Försäkringar

Försäkringar med ämnesord besvär

Med en försäkring tryggar man en persons och en familjs eller ett företags ekonomiska ställning då en skada eller olycka sker.

Finländarna är försäkrade med ett flertal lagstadgade försäkringar framför allt inom arbetslivet. Arbetsgivarna försäkrar arbetstagarna med en lagstadgad olycksfalls- och grupplivförsäkring, arbetspensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Personer, företag och samfund kan förutom lagstadgade försäkringar också ta frivilliga försäkringar såsom hem- och reseförsäkringar.

I Finland sköter privata arbetspensionsförsäkringsbolag en del av det lagstadgade försäkringsskyddet, till exempel arbetspensioner och lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Finansinspektionen, som fungerar i anslutning till Finlands Bank, utövar tillsyn över försäkringsbolagens verksamhet.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 25.04.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret