Förstasidan / Service enligt tema / Säkerhet och ordning / Den allmänna ordningen, säkerheten och brottsbekämpningen

Den allmänna ordningen, säkerheten och brottsbekämpningen

Var och en har rätt att vistas och röra sig på allmänna platser utan att bli hotad eller störd. Polisens uppgift är att sörja för att denna rätt förverkligas.

Polisen svarar för ordning och säkerhet. Polisverksamheten är underställd inrikesministeriet.

För gränssäkerheten i Finland svarar Gränsbevakningsväsendet. Gränssäkerheten består av gränsövervakning och gränskontroller.

För brottsbekämpningen svarar polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet i samarbete.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.