Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Motion och friluftsliv / Jakt och fiske

Jakt och fiske med ämnesord skogar

Jakt och fiske kräver i regel tillstånd i Finland.

Det är tillåtet att jaga endast under jakttiderna. För vissa viltarter, såsom älg, har införts fångstkvoter. Syftet med jakttiderna och fångstkvoterna är att reglera bestånden av vilt som jagas. Det är inte tillåtet att jaga djur under deras fortplantningstid.

Fritidsfiske är i allmänhet beroende av tillstånd. Mete och pimpelfiske är dock fritt. En del fisk- och kräftarter är fridlysta under en viss tid. Värdefulla fiskarters lek-, levnads- och vandringsställen är fridlysta under bestämda tider i syfte att bevara bestånden. Fisket har begränsats också på saimenvikarens utbredningsområden.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för beredningen av fiske- och jaktlagar och för kvoter för fångsttillstånd för djur. De som fiskar ska årligen betala en fiskevårdsavgift till Forststyrelsen. Då får de ett fiskekort. De som går på jakt ska årligen betala en jaktvårdsavgift till Finlands viltcentral. De får ett jaktkort.

Ytterligare behöver man ett tillstånd av markägaren till fiske eller jakt. Forststyrelsen säljer dessa tillstånd och jakt på statens marker.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.