Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Motion och friluftsliv / Jakt och fiske / Fiske

Fiske

Fritidsfiske är tillåtet i insjöar, floder och Finlands havsområden. De som fiskar ska årligen betala en fiskevårdsavgift till Forststyrelsen.

I vissa områden är fiske begränsat i syfte att bevara fiskbeståndet. Förbudet kan gälla ett visst område eller t.ex. en tidpunkt då fiskarna leker. Orsaken till begränsningar kan också vara att man vill skydda andra djur. Det är t.ex. förbjudet att använda vissa fångstredskap och fiskesätt på områden där det förekommer vikare.

Åland har en egen fiskelag. Rätten att fiska tillhör den som äger vattenområdet och tillstånd av fiskerättens innehavare krävs för allt fiske.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.