Förstasidan / Service enligt tema / Motion och friluftsliv

Motion och friluftsliv

Kommunerna och staten ansvarar för att skapa förutsättningar för idrott och motion. Idrottsföreningarna anordnar motions- och idrottsverksamhet och -evenemang. Var och en får med stöd av allemansrätten fritt göra utfärder samt plocka bär och svamp i naturen i Finland. Det är alltid tillåtet att meta och pimpelfiska, men tillstånd krävs för övrigt fiske. Markägare som avlagt jägarexamen eller innehavare av jakträtt får jaga under jaktsäsongerna i Finland.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 16.05.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret