Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Motion och friluftsliv

Motion och friluftsliv

Kommunerna och staten ansvarar för att skapa förutsättningar för idrott och motion. Idrottsföreningarna anordnar motions- och idrottsverksamhet och -evenemang. Var och en får med stöd av allemansrätten fritt göra utfärder samt plocka bär och svamp i naturen i Finland. Det är alltid tillåtet att meta och pimpelfiska, men tillstånd krävs för övrigt fiske. Markägare som avlagt jägarexamen eller innehavare av jakträtt får jaga under jaktsäsongerna.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.