Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Naturresurser / Vattentillgångar

Vattentillgångar

Finlands natur karaktäriseras av en mångfald av vattendrag, sjöar och älvar. Mängden vattentillgångar varierar beroende på det geografiska läget och årstiderna.

Fastän vi har en stor vattenyta i Finland, är inte mängden vatten så stor eftersom sjöarna är grunda. På grund av detta är ytvattnen i Finland känsliga för förorening. Även Östersjön är känslig för förorening.

Grundvatten är det vatten som sugs upp och samlas under markytan. I Finland används rikligt med grundvatten som hushållsvatten, eftersom det är av bättre kvalitet än ytvatten. Renat ytvatten används som dricksvatten i synnerhet i huvudstadsregionen, Åbotrakten och Uleåborg. Marktäkter, vägsalter, distribution av bränslen, lantbruk och kemikalieolyckor kan förstöra grundvatten. Grundvatten kan också försurna.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.