Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Naturresurser / Vattentillgångar

Vattentillgångar

Finlands natur karaktäriseras av en mångfald av vattendrag, sjöar och älvar. Mängden vattentillgångar varierar beroende på det geografiska läget och årstiderna.

Fastän vi har en stor vattenyta i Finland, är inte mängden vatten så stor eftersom sjöarna är grunda. På grund av detta är ytvattnen i Finland känsliga för förorening. Även Östersjön är känslig för förorening.

Grundvatten är det vatten som sugs upp och samlas under markytan. I Finland används rikligt med grundvatten som hushållsvatten, eftersom det är av bättre kvalitet än ytvatten. Renat ytvatten används som dricksvatten i synnerhet i huvudstadsregionen, Åbotrakten och Uleåborg. Marktäkter, vägsalter, distribution av bränslen, lantbruk och kemikalieolyckor kan förstöra grundvatten. Grundvatten kan också försurna.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 14.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret