Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Naturresurser / Utnyttjande av naturresurserna

Utnyttjande av naturresurserna

Att utnyttja vattenresurserna på ett sätt som kan vara skadligt får inte göras utan tillstånd. Spillvattnet kan orsaka övergödning av vattendragen. Bland annat jordtäkterna är en stor risk för grundvattnet, alla skadliga ämnen likaså.

Marksubstanser är icke förnybara naturtillgångar, som utnyttjas mest vid vägbyggen och i husbyggen. Marktäktslagen styr tagandet av marksubstanser på ett sätt som tryggar hållbar utveckling.

Det finns mycket ekonomiskog i Finland från vilken avverkas träd till exempel för sellulosa-, såg- och pappersindustrins behov. Skogarna är också viktiga rekreationsområden. De förser oss också med många slags näringsämnen.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.